El repertori muixeranguer a debat (I)

24 de març de 2023

Text: Quim Ruiz, Conlloga Muixeranga de Castelló

Com a qualsevol espai viu de cultura popular, al món muixeranguer també hi ha el debat entre tradició i innovació. Aquesta qüestió, en el nostre cas, es reflecteix en el repertori de figures muixerangueres. Ens referim a les més de trenta figures que és possible veure a les places durant les actuacions. No ha estat fins el present que la Federació Coordinadora de Muixerangues (FCM) ha començat a elaborar un corpus oficial de figures.

Aquest catàleg parteix d’un principi bàsic, que és el de respectar la tradició mantinguda a Algemesí o l’Alcúdia. Allí la majoria de figures tradicionals de la família de les torres o desplegades es caracteritzen per aspectes com ara la seua estructura cònica o el seu remat, coronant les construccions amb una alçadora i una xiqueta dempeus, a excepció d’algunes figures tradicionals diferents, com ara la Campana (figura pròpia de l’Alcúdia) o la Figuereta.

Malgrat aquest principi, el repertori tradicional no ha estat inalterat durant dècades, sinó que ha anat creixent amb noves figures. Una d’elles és l’anomenada Tomasina -en honor a Tomàs Pla, mestre de la Muixeranga d’Algemesí-, bastida per primer colp en 1995 i que reconeixerem pels seus cinc pisos desplegant-se successivament.

En els darrers anys, amb el creixement del moviment muixeranguer i l’augment de colles, algunes han introduït innovacions més profundes al seu repertori, amb noves figures que modifiquen l’estructura de les tradicionals. Això ha alimentat un debat intern en que la FCM s’ha posicionat a favor de mantenir l’essència d’Algemesí o l’Alcúdia. Aquesta decisió ha provocat que algunes d’aquestes noves figures fetes ja no siguen considerades muixerangueres per la Federació.

Això és el que comenta, per exemple, Marisa Esteve, membre de la colla La Torrentina: «Els actuals requisits no són un reflex de la realitat muixeranguera, de les figures que podem veure a les actuacions». Esteve es refereix a aquestes figures creades en els darrers anys per altres colles, com ara l’Alcoianet. Aquesta és una figura de tres alçades i fàcil execució molt habitual a les places, però que no compleix amb els requisits marcats per la FCM. Va ser realitzada per primera volta pel Ball de Locos de l’Olleria amb motiu d’una actuació a Alcoi -d’ahi el seu nom- i a causa de la seua relativa senzilla execució ha sigut molt popular entre colles novells que encara compten amb pocs membres. Muixerangues com la del Campello, ens comenta la seua mestra Alicia Gómez, la realitzen de manera habitual perquè els resulta fàcil i alhora cridanera.

Altres colles, com ara La Torrentina, també han promogut noves construccions com la Carrossa o la Carxofa, figures dinàmiques i lluïdores, però que no s’ajusten als requisits tradicionals marcats per la FCM, ni per las seua estructura, ni per incloure elements aliens a la tradició, com ara el confeti. La Torre és una altra figura que no ha passat el filtre de la Federació a causa de la seua estructura que, al repetir nombre de membres en cada pis dota a la figura d’una verticalitat que s’allunya de la forma cònica pròpia del repertori d’Algemesí. La Muixeranga d’Alginet va lamentar la no inclusió d’aquesta figura al catàleg oficial, ja que formava part de la seua identitat com a colla. La seua presidenta, Mabel Roig, es mostra partidària d’un catàleg obert a la innovació i la creativitat, que incloga la realitat de les figures fetes per les colles, sempre que aquestes siguen «boniques, elegants, vistoses, i que no suposen perdre la nostra identitat». «La innovació sempre ha estat present en la muixeranga -comenta Roig-, ara comptem, per exemple, amb elements de seguretat que no existien en el passat»

En definitiva, el debat segueix obert a espera de la confecció definitiva i aprovació del nou catàleg muixeranguer per part de la FCM, presumiblement durant aquest curs.

 

Aquest article es va publica al suplement Terra de Muixerangues del diari Levante l'11 de novembre de 2022 i està disponible en el següent enllaç: https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2022/11/11/repertori-muixeranguer-debat-i-78395129.html